VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESI POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

{www.fidebutik.com} alan adlı internet sitesi (“fidebutik.com”) {Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı No:772 Yüreğir/ADANA}  adresinde faaliyette bulunan  (“South Fidagro Sera, Çiçek, Fide Tarim Ürn. Gida Tas. Tah. Ith. Ihr. Ltd Sti”) tarafından işletilmektedir. Şirket, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sistemının kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, “Şirket Web Sitesi”ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirket, şirket web sitesini kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya şirket web sitesini kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tıp bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireysellestirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle iliskilendirilemeyecek bilgilerdir.
 
Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz üyelik formundaki bilgilerin ilgili kişiye doldurulması suretiyle işin doğası gereği toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
Şirketimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafindan talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Şirket Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; şirketimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözlesmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında da kullanılabilir.
 
Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları
 

Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda KisiselVeriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:
 

 1.  Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 2.  Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 3.  Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 4.  Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5.  Pazar araştırması yapılması,
 6.  Istatistik oluşturulması ve kullanimlarin analiz edilmesi,
 7.  Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 8.  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 9.  Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının Ilgili Kisi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 10.  Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 11.  Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 12.  Irtibat/iletişim sağlanması,
 13.  İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticariiliskilerin yürütülmesi,
 14.  İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 15.  Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 16.  Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 17.  Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 18.  Adlı/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruslarindan gelen taleplere cevap verilmesi,
 19.  Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 20.  Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 21.  Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesihalinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 22.  Sosyal medya paylasimlarinda Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, Ilgililerinin tanıtılması,
 23.  İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 24.  İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 25.  Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asil ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 26.  Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması,
 27.  Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 28.  Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 29.  Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’in güvenliğinin sağlanması,
 30.  Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 31.  Kişisel veri envanterinin oluşturulması,

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 

Mevcut ve potansiyel Şirket Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözlesmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.
 
Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler
 
 KVKK gereği;
 
Tarafınızca kamuya açık olarak paylasilarak alenilestirilen kişisel bilgileri açık rizaniz olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
 
Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rizaniz olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
 
Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülügümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın isleyebiliriz.
 
Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafinizin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın isleyebiliriz.
 
 Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler
 

Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Sirket’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, Şirket’in e-ticaret yazılım alt yapısı hizmeti aldığı Inetrum Web Teknoloji Anonim Şirketi’ne, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere (detaylı bilgi için Sirket’e basvurmanizi rica ederiz.) yurtdışında bulunan bulut şirketlerine, Amazon Web Services, İnç (AWS)’ye, işbirliği yaptığı danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, eğitim kurumlarına, Sirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimlestirilmek suretiyle Ilgili Kisi’ye ilgilenebilecegi reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylasimla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektesiniz.
 
Ağ Sunucusu Veri Günlüğü
 
 
 
Şirket Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ag tarayıcınız aşağıdaki verileri (“veri günlügü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayiniz olmasa dahi kaydederiz:
 

 1.  Giriş tarihi
 2.  Giriş zamanı
 3.  Başvuru internet sitesinin URL’si
 4.  Alınan dosyalar
 5.  Iletilen veri miktarı
 6.  Tarayıcı tipi ve versiyonu
 7.  İşletim sistemi
 8.  IP adresi
 9.  Internete erişim saglayicinizin alan adı

 
 Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.
 
 Veri günlüğü, Şirket Web Sitesi’ni kullaniminizin bir parçası olarak toplanan diğer verilerden ayrı olarak depolanır.
 
  

 

Çerezler
 

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalaridir. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak Internet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanizdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.  Ayrıca çerezler programları çalistirmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.
 
Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlariniz hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki islemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.
 
 Her durumda, topladığımız veriler sizin onayiniz olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. Internet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullaniniz. Çerezlerin kullanımını durdurdugunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalismayabilecegini lütfen unutmayınız.
 
 Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı
 

Şirket, Facebook İnç., Palo Alto, CA, USA tarafından işletilen sosyal ag Facebook, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformu,  Twitter İnç, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA tarafından işletilen sosyal ag Twitter, Instagram, LLC, Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 USA tarafından işletilen sosyal ag Instagram sosyal ağlarından sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır.
 
Internet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tiklamadiginiz sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsiniz ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Bu sosyal aglardaki oturumlariniz açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabinizla ilişkilendirebilir. Ilgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılır ve orada saklanır.
 
Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarinizin ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal aglardaki oturumlarinizi kapatmanız gerekir.
 
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
 

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmedigini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim
 

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirkete kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.
 
Veri Güvenliği
 

Şirket, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır. Alınan tedbirlere ilişkin bilgiler Kişisel Verilerin Korunması,  Saklanmasi, İşlenmesi Ve Imha Politikası başlığı altında detaylandırılmıştır.
 
 Küçüklere Ait Veriler
 
 
Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.
 
 Diğer Internet Sitelerine Bağlantı
 

Şirket Web Sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ŞİRKET, link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.
 
  
 
Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler


İş bu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.
 
Kullanıcı Erişimi
 

Sizin tarafınızdan davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi sağlanmaz. Sadece, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, izniniz üzerine yetkilendirilmiş ŞİRKET personeli destek amacı ile ilgili verinize ulaşır.
 
Veri Paylaşımı
 

Veri transferi sizin onayiniz olmadan ve yeterli güvenliğe sahip olmayan iş ortaklarimizla paylaşılmaz. E-ticaret  yazılım alt yapı hizmeti aldığımız İnetrum Web Teknoloji A.S. bu madde kapsamı dışındadır.
 

Veri Yedeklemesi
 

Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi yapılmaktadır.
 
Güvenlik Ihlallerine Müdahale
 

En iyi çabayı göstermemize rağmen, Internet’te hiçbir aktarım yöntemi ve hiçbir elektronik depolama yöntemi tam anlamıyla güvenli değildir. Mutlak güvenlik garantisi veremiyoruz. Ancak, şirket bir güvenlik ihlalinden haberdar olursa, etkilenen kullanıcıların uygun koruyucu adımları uygulayabilmesi için onları uyaracağız. Ihlal bildirim prosedürlerimiz mevzuat düzenlemeleri ve uyum gösterdiğimiz tüm sektör kuralları veya standartları uyarınca yükümlülüklerimizle tutarlıdır. Bildirim prosedürleri, e-posta bildirimleri sağlama veya web sitemizde bir ihlal oluşması halinde bildirim yayınlama işlemlerini içerir.
 
Sorumluluklarınız
 

Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolalari kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabinizin güvenliğini saglamanizla size de bağlıdır. Şirket hizmetini kullandığınız bilgisayarın, tabletin veya telefonun yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.